Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
01/12/2020 2:13:05 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
   Ngày 26 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3003/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ được thực hiện theo cơ chết một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động – Thương binh – Xã hội về các chính sách hỗ trợ ngươi dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 Theo đó:

Sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục hành chính: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 (thay thế thủ tục hành chính số 01 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).
Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính: Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 (do thủ tục hành chính này chuyển cơ quan giải quyết từ UBND cấp huyện sang Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện)
Quyết định trên có hiệu lực kế từ ngày ký./.
Minh Tiến
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>