Tra cứu Thủ tục hành chính

Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp thông qua thủ tục giới thiệu trẻ em
Lĩnh vực: Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình của Sở Tư pháp Bản chính
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản chính
Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi theo mẫu quy định; (Bản chính) Bản chính
Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân hoặc giầy tờ có giá trị thay thế; (Bản sao có chứng thực) Bản chính
Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam; (Bản chính) Bản chính
Bản điều tra về tâm lý, gia đình; (Bản chính) Bản chính
Văn bản xác nhận về tình trạng sức khỏe; (Bản chính) Bản chính
Văn bản xác nhận về thu nhập và tài sản; (Bản chính) Bản chính
Phiếu lý lịch tư pháp; (Bản chính) Bản chính
Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân (Bản sao nếu là Giấy chứng nhận kết hôn hoặc bản gốc nếu là giấy xác nhận tình trạng độc thân) (Bản chính) Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 1

Không