Tra cứu Thủ tục hành chính

Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện
Lĩnh vực: Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 3 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Nội vụ Bản chính
Đơn xin phép thành lập hội Bản chính
Dự thảo điều lệ (bản chính đính kèm file điện tử Điều lệ) Bản chính
Danh sách những người trong Ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận (tối thiểu 05 người đối với hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh; 03 người đối với hội có phạm vi hoạt động cấp huyện); (Bản chính) 4. Lý lịch tư pháp và sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động thành lập hội; (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đối chiếu bản chính) 5. Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội (do UBND cấp xã xác nhận); Bản chính
Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có). Bản chính
Lý lịch tư pháp và sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động thành lập hội; (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đối chiếu bản chính) Bản chính
Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội (do UBND cấp xã xác nhận); (Bản chính) Bản chính
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử

Số lượng bộ hồ sơ: 1