Tra cứu Thủ tục hành chính

Thủ tục tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực: Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: Năm ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
- Tờ trình hoặc văn bản đề cử, giới thiệu và biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các địa phương, đơn vị, tổ chức (nếu có). Bản chính
- Báo cáo thành tích (có mẫu kèm theo). Bản chính
- Bản photo các quyết định, chứng nhận và các văn bản có liên quan (nếu có). Bản chính
Tờ trình của Sở Nội vụ Bản chính
Dự thảo Văn bản của UBND tỉnh có ký nháy của Sở Nội vụ kèm file điện đử Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ:

Không