Tra cứu Thủ tục hành chính

Thủ tục Thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh
Lĩnh vực: Văn hóa thể thao
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (15 ngày làm việc Trong đó, 10 ngày làm việc tại Sở Văn hóa và Thể thao; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.)
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Văn hóa và Thể thao. Bản chính
Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội. Bản chính
Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội. Bản chính
Dự kiến thành phần, số lượng khách mời. Bản chính
Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội Bản chính
Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. Bản chính
Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Không