Bổ sung danh mục, công bố thông tin kêu gọi đầu tư Dự án Khu văn hóa đa năng Lâm Viên Huế
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 27/3/2020, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 830/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục, công bố thông tin kêu gọi đầu tư Dự án Khu văn hóa đa năng Lâm Viên Huế thuộc Danh mục các dự án khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. 
Tải Phụ lục danh mục dự án tại đây
Tải thông tin dự án tại đây 
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác
    << < 1 2 > >>