Điều chỉnh danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố Huế
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 20/5/2020, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1215/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố Huế tại Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 18/3/2020. 
Nội dung điều chỉnh tại Quyết định 1215/QĐ-UBND  như sau:
1. Hủy bỏ nội dung thông tin chi tiết dự án Trung tâm dữ liệu số di sản văn hóa nghệ thuật và đổi mới sáng tạo tại Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 18/3/2020.
2. Điều chỉnh nội dung thông tin dự án Khu nghỉ dưỡng và không gian văn hóa Huế tại 49, 51 Hàm Nghi, thành phố Huế với nội dung như sau:
- Diện tích khu đất đấu giá là: 1.693,9 m2.
- Tổng mức đầu tư: tối thiểu 30 tỷ đồng (Ba mươi tỷ đồng) (chưa bao gồm tiền thuê đất và giá trị tài sản trên đất).
- Quy mô, tính chất dự án:
+ Xây dựng tổ hợp Khu trưng bày nghệ thuật kết hợp nghỉ dưỡng tiêu chuẩn cao cấp và không gian dịch vụ ăn uống, quảng trường - sân khấu ngoài trời; bố trí diện tích khu vực đỗ xe phù hợp cho khách tham quan, nghỉ dưỡng và nhân viên.
+ Đối với khối công trình nhà trưng bày, xây dựng trên cơ sở tôn tạo và gìn giữ giá trị của ngôi nhà kiến trúc Đông Dương cũ, đồng thời, tiến hành cải tạo nội thất phù hợp để trưng bày nghệ thuật, di vật, cổ vật liên quan đến văn hóa Huế và các nền văn hóa khác.
Tải Quyết định 1215/QĐ-UBND tại đây
Tải Phụ lục danh mục dự án tại đây
Tải Thông tin dự án tại đây

  

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác
    << < 1 2 > >>