Công bố thông tin 03 dự án kêu gọi đầu tư: Dự án Trung tâm dữ liệu số di sản văn hóa nghệ thuật và đổi mới sáng tạo; Dự án Khu dân cư Trần Thái Tông; Dự án Khu nghỉ dưỡng và không gian văn hóa Huế
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 726/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư dự án tại khu đất 44 Trần Thái Tông, dự án tại khu đất 49 – 51 Hàm Nghi, khu đất có ký hiệu TM-DV8, Khu A – Đô thị mới An Vân Dương thuộc địa bàn phường Xuân Phú, thành phố Huế vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, định hướng đến năm 2025. 
Cụ thể các dự án như sau:
+ Dự án 01: Trung tâm dữ liệu số di sản văn hóa nghệ thuật và đổi mới sáng tạo thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương với quy mô khoảng 6.597 m2 được thực hiện trên Khu đất có ký hiệu TM-DV8, thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương thuộc địa bàn phường Xuân Phú, Thành Phố Huế có  tổng mức đầu tư dự kiến: Trên 600 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền thuê đất).
Dự án nhằm Xây dựng trung tâm nghiên cứu, sản xuất và triển khai các sản phẩm dịch vụ công nghệ 4.0 tại Việt Nam trong 03 lĩnh vực: Sản xuất dữ liệu số di sản văn hóa nghệ thuật, giải pháp mạng lưới thiết bị kết nối internet và du lịch thông minh. Dự án sau khi triển khai sẽ góp phần phát triển ngành công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, phát triển ngành công nghệ 4.0 theo hướng phục vụ du lịch, bảo tồn văn hóa di sản. Dự án thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư (Sau khi UBND thành phố Huế thực hiện nhiệm vụ bồi thường, GPMB, thu hồi đất tạo quỹ đất sạch để thực hiện dự án theo Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của UBND thành phố Huế) theo hình thức đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp nước ngoài. Được biết, công tác bảo tổn, giải phóng mặt bằng trên khu đất dự án dễ thực hiện do phần lớn diện tích đất hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp, hạ tầng kỹ thuật xung quanh dự án đồng bộ và hoàn chỉnh.
+ Dự án 02: Dự án Khu dân cư Trần Thái Tông với diện tích khoảng 8.477 m2 sẽ được thực hiện tại số 44 Trần Thái Tông, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư dự án tối thiểu 80 tỷ đồng (chưa kể tiền sử dụng đất). Khu vực dự án đã được giải phóng mặt bằng, địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho việc xây dựng, bố trí các không gian chức năng.
Dự án nhằm hình thành khu nhà ở kiểu mẫu, ưu tiên không gian xanh, cảnh quan, đảm bảo các yếu tố tạo điểm nhấn về kiến trúc đô thị và xây dựng môi trường sống gần gũi thiên nhiên. Khu đất nằm trong khu dân cư hiện trạng, khu đất đã có mặt bằng xây dựng. Dự án sẽ thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp nước ngoài
Được biết, tài sản trên khu đất đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thành việc thanh lý, tháo dỡ tài sản trên đất theo Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh.
+ Dự án 03: Dự án Khu nghỉ dưỡng và không gian văn hóa Huế Số 49, 51 Hàm Nghi, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế có tổng mức đầu tư: tối thiểu 50 tỷ đồng (Năm mươi tỷ đồng) (chưa bao gồm tiền thuê đất). Diện tích Khu đất theo hiện trạng quản lý: 2.148,3 m2; diện tích Khu đất đã cắm mốc theo quy hoạch điều chỉnh và đề xuất giảm do mở rộng đường kiệt phía Bắc Khu đất: 1.693,9 m2. Khu đất dự án nằm ở trung tâm thành phố, hệ thống giao thông thuận lợi cho việc xây dựng và vận hành, khai thác dự án về sau.
Dự án nhằm Đầu tư xây dựng mô hình khu du lịch độc đáo, đẳng cấp với tổng hợp nhiều loại hình du lịch văn hóa kết hợp khu nghỉ dưỡng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, khu ẩm thực; Lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá thông qua hình thức đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Sau khi hoàn thành, dự án góp phần tăng nguồn thu của ngành du lịch, tăng tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch vào GDP của tỉnh, góp phần tăng nguồn thu của ngân sách địa phương.
Được biết,  trên khu đất có một số công trình xây dựng với tổng diện tích xây dựng 924,3 m2; tổng diện tích sàn: 1.142,4 m2.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/3/2020; các nội dung khác tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2018, định hướng đến năm 2020 và các Quyết định bổ sung danh mục không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên.

  

Thái Hùng (Đài Truyền thanh Huế)