Điều chỉnh thông tin dự án kêu gọi đầu tư đối với dự án tại khu đất 121 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 20 tháng 7 năm 2020, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 1762/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thông tin kêu gọi đầu tư dự án tại khu đất 121 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1335/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 08/6/2020. 
Theo bản vẽ hiện trạng khu đất và phương án bố trí bến thuyền bao gồm 02 phần trên mặt đất và trên mặt nước, cụ thể như sau:
- Diện tích trên mặt đất: khoảng 2.189 m2; trong đó:
+ Diện tích đất dự kiến xây dựng khách sạn, trung tâm tổ chức sự kiện, khu thương mại, dịch vụ kết hợp khu hậu cần thuyền du lịch (Khu A): khoảng 1.627,8 m2;
+ Diện tích nằm trong lộ giới đường Nguyễn Sinh Cung (Khu B): khoảng 98,5 m2;
+ Diện tích quy hoạch đường ven sông Hương (Khu C): khoảng 329,9 m2;
+ Diện tích đất còn lại ven sông Hương (Khu D): khoảng 132,8 m2;
- Diện tích trên mặt nước dự kiến xây dựng cầu tàu, bến thuyền du lịch nội bộ (Khu E): khoảng 224,1 m2.
Tải Quyết định 1762/QĐ-UBND tại đây
Tải Phụ lục danh mục dự án tại đây
Tải thông tin dự án tại đây

  

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác
    << < 1 2 > >>