CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY SẢN HUẾ
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
  - Địa chỉ: 86 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế - Điện thoại: 3522401

Tên công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY SẢN HUẾ

Tên giao dịch

FIDECO

Thành lập ngày 24/10/1994.

Cổ phần hóa ngày: 01/01/2004

Địa chỉ giao dịch

86 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế, Việt Nam
Tel: (84.54) 3522401 - Fax: (84.54) 3522578
Email: hue-fdc@vnn.vn
Website: www.huefdc.com.vn

Chủ tịch HĐQT

Ông PHAN XUÂN TRANG

Giám đốc

Ông NGUYỄN THANH TÚC

Vốn sở hữu

100% vốn cổ đông

Chứng nhận chất lượng

HACCP, E.U Code: DL 135

Tổng số lao động

800 người

Sản phẩm chính

Mực ống: Sushi slice, Sugata, Sugata burn, geso, fillet và các mặt hàng khác được chế biến từ Mực ống.

Mực Nang: Sashimi, slice, burn slice và các mặt hàng khác được chế biến từ Mực nang.

Bạch Tuộc: Whole, cooked và các mặt hàng khác được chế biến từ Bạch Tuộc.
Tôm các loại: HLSO, PTO, PUD, PD và các mặt hàng khác được chế biến từ Tôm.
Cá các loại: Slice, Burn slice, Fillet và các mặt hàng khác được chế biến từ Cá.

Doanh số xuất khẩu

Khoảng 7 triệu Đôla Mỹ/ năm

Thị trường xuất khẩu

Nhật Bản: khoảng 90%
Các thị trường khác: khoảng 10%

Diện tích nhà máy

Nhà máy: 14.000 m2, xưởng Chế biến: 2.500m2

Thiết bị

2 Tủ đông gió: 600kgs/2giờ/mẻ
2 Hầm cấp đông: 4,5 tấn /4 giờ/mẻ
1 Máy nước đá vảy: 8 tấn/ ngày

2 Máy nước đá cây: 16 tấn/ ngày

Máy hút chân không: 5 chiếc

8 Kho lạnh: 1.000 tấn

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố