Thừa Thiên Huế đứng thứ 2/63 tỉnh thành về mức độ chuyển đổi số
20/10/2021 10:34:54 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Theo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số chiều 19/10/2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) phối hợp tổ chức, Thừa Thiên Huế xếp thứ 2/63 tỉnh thành.
   Năm 2020 là năm đầu tiên triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Vì vậy chủ đề năm 2020 được chọn là “Chuyển đổi số khởi đầu khát vọng cho một thập kỷ hành động”. 
   Kết quả xếp hạng DTI 2020 cho thấy, Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về mức độ chuyển đổi số năm 2020, với giá trị đạt được là 0,4874. Đây cũng là địa phương xếp hạng nhất ở cả 3 trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Các vị trí tiếp theo trong Top 10 tỉnh, thành phố lần lượt là Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP.HCM, Tiền Giang, Cần Thơ, Ninh Bình, Kiên Giang và Bắc Giang. 
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)