Thừa Thiên Huế: Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trực tiếp
10/02/2022 3:39:01 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 09/02/2022, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp vớicác điểm cầu toàn tỉnh về công tác tổ chức dạy học học kỳ I và kế hoạch tổ chức dạy học học kỳ II trên địa bàn. Ở điểm cầu thành phố Huế do Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trương Đình Hạnh chủ trì.
   Theo báo cáo của Sở Giáo dục và đào tạo tại cuộc họp, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong phòng chống dịch bệnh Covid – 19, Sở GD&ĐT đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình cơ sở để hướng dẫn có biện pháp chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch cũng như chỉ đạo công tác dạy học phù hợp (tính đến ngày 21/01/2022, có 2.948 giáo viên, học sinh F0, trong đó có 320 giáo viên và 1.372 học sinh); Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Y tế và các địa phương tổ chức tiêm vắc xin cho cán bộ, giáo viên (21.931 người, đạt tỷ lệ 98,81%) và học sinh từ 12 đến 18 tuổi (91.740 em, đạt tỷ lệ 97,84%) kịp thời, đảm bảo an toàn. Đã phối hợp tốt với các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế để thống nhất trong công tác tham mưu cho tỉnh, cũng như chỉ đạo, theo dõi trong công tác phòng chống dịch và tổ chức các hình thức dạy học linh hoạt;  triển khai quy hoạch phát triển giáo dục; đầu tư các nguồn lực cho giáo dục; trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ quản lý, giáo viên; công tác phổ cập; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; chuẩn bị các điều kiện thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông... Phối hợp chặt chẽ với Đài PTTH tỉnh xây dựng và phát sóng các tiết dạy truyền hình, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách giáo dục trong tình hình mới.
   Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và các kế hoạch, hướng dẫn của Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đã triển khai việc dạy học linh hoạt và đến nay cơ bản đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch dạy học. Ngành luôn có dự báo và sẵn sàng chủ động trước mọi tình huống và linh hoạt trong tổ chức các hình thức dạy học phù hợp trực tuyến, trực tiếp và truyền hình, đặc biệt, trong học kỳ I, Sở đã phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng 833 tiết dạy trên truyền hình).
   Đến nay, 100% các cơ sở giáo dục đã tổ chức kiểm tra học kỳ, tổ chức sơ kết học kỳ I và dạy học chương trình học kỳ II theo Kế hoạch. Qua kết quả dạy học và kiểm tra học kỳ I cho thấy mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức dạy học và các kế hoạch giáo dục trong nhà trường, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, thích ứng kịp thời với mọi hoàn cảnh của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nên chất lượng giáo dục cơ bản đảm bảo, học sinh được cung cấp đầy đủ kiến thức theo chương trình tinh giãn của Bộ GD&ĐT.
   Tình hình tổ chức dạy học trước và sau Tết, Sở đã tổ chức giao ban trực tuyến toàn ngành để hướng dẫn trước khi nghỉ và ngày học đầu tiên sau khi học sinh trở lại trường sau Tết. Đặc biệt, hướng dẫn các phòng GD&ĐT, các đơn vị sẵn sàng các điều kiện an toàn đón học sinh trở lại trường. Ngày 08/02/2022 (ngày học thứ 2 học sinh bắt đầu đi học lại sau Tết), tỷ lệ trường, học sinh đi học trực tiếp khá cao trong đó có 100% trường TH, THCS, THPT tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp, đối với cấp học mầm non có 94,1% số trường cho học sinh đi học trực tiếp; tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp toàn tỉnh đạt 70,7%...
   Phát biểu tại cuộc họp, UVTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị ngành giáo dục và đào tạo có hướng dẫn, kế hoạch cụ thể cho các phòng giáo dục và đào tạo các địa phương, bằng các giải pháp mang tính thống nhất, có một khung chung để triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phải có sự chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh đến huyện, đến các cơ sở giáo dục. Ngành giáo dục và đào tạo trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế có hướng dẫn cụ thể đến các địa phương để đảm bảo an toàn về các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, phải có rà soát, đánh giá trên cơ sở học kỳ I, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản, hướng dẫn để đảm bảo các điều kiện cho việc dạy học trực tiếp tại trường học. Ngành giáo dục và đào tạo cần rà soát các cơ chế, chính sách, tham mưu UBND tỉnh để có phương án hỗ trợ, đảm bảo các quyền lợi cho giáo viên, nhân viên trong trường học. Ngành Giáo dục chủ động linh hoạt, có phương án, kịch bản thích ứng an toàn, kiên trì "mục tiêu kép" theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, tổ chức dạy học để bảo đảm nội dung, chương trình đề ra.
   Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình lưu ý ngành Giáo dục và đào tạo, các địa phương cần đảm bảo đạt ưu tiên các điều kiện phòng chống dịch cho các em học sinh khi đến trường. Cùng với đó vận động, khuyến khích, động viên phụ huynh học sinh chủ động tầm soát cho các cháu trước đưa đến trường học, trên cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội hóa trong công tác tầm soát, xét nghiệm. Các nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cần chủ động tạo kênh thông tin liên lạc đến với phụ huynh học sinh để nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin. Đối với việc xử lý F0 trong nhà trường, cần tiến hành bóc tách các F0, F1 (tiếp xúc gần), rồi đảm bảo việc học cho các em học sinh. Hướng dẫn, chỉ đạo thống nhất tạo điều kiện để đảm bảo học tập an toàn, đảm bảo quy định phòng chống dịch...
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)