Thừa Thiên Huế: Chính thức kích hoạt hệ thống khai báo y tế theo chính sách mới từ ngày 15/10/2021, công dân không cần đợi phê duyệt như trước đây
15/10/2021 9:57:39 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh thông báo chính thức kích hoạt hệ thống KHAI BÁO Y TẾ theo chính sách mới tại địa chỉ: https://qr.thuathienhue.gov.vn hoặc ứng dụng Hue-S.
   Theo đó, từ 07h00 ngày 15/10/2021, công dân chỉ khai báo y tế trước khi qua Chốt mà không cần đợi phê duyệt như trước đây. Cụ thể, sẽ áp dụng quy trình sau:
   Bước 1: Tất cả các công dân trước khi qua Chốt phải “KHAI BÁO Y TẾ” trực tuyến. Trong trường hợp công dân không khai báo được thì lực lượng tại Chốt hỗ trợ khai báo, tất cả đều vận hành tại địa chỉ: https://qr.thuathienhue.gov.vn
   Lưu ý: Nếu công dân không có điện thoại di động thông minh thì Chốt sẽ tạo mã QR cho công dân để công dân sử dụng quét tại các điểm đến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
   Bước 2: Công dân sẽ trình QR tại các máy quét ở Chốt. Nhân viên y tế phụ trách xác nhận người qua Chốt, kiểm tra kết quả trên màn hình, xác định cấp độ vùng dịch của người về theo 4 cấp độ của Bộ Y tế và lựa chọn hình thức cách ly, giám sát, theo dõi, hoặc không áp dụng phù hợp với từng cấp độ. Hoàn thành bằng thao tác bấm nút xác nhận qua Chốt.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)