Thành phố Huế: Tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ
06/05/2021 7:30:06 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 6/5/2021, UBND thành phố Huế có Công văn 2640 về triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ trên địa bàn.
   1. Trưởng Ban Quản lý các Chợ thuộc thành phố Huế, UBND các phường có chợ trên địa bàn:
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh việc sử dụng giải pháp QR (mã thông tin phản hồi) để hỗ trợ công tác truy vết dịch Covid-19.
- Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở hàng khách, nhân viên thường xuyên thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu, rửa tay, sát khuẩn... và thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn bằng dung dịch tẩy rửa tại các khu vực xung quanh.
   2. Phòng Kinh tế thành phố, Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác Phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Huế:
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm túc Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định số 186/QĐ-BCĐ ngày 28/9/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đối với các chợ trên địa bàn thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.
   Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>