Thành phố Huế: Kích hoạt lại Chốt kiểm soát y tế liên ngành tại Ga Huế; tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (Công văn 2684)
07/05/2021 4:16:16 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Để triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 3717 ngày 07/5/2021 của UBND Tỉnh về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Tỉnh, UBND Thành phố Huế có Công văn 2684 ngày 7/5/2021, yêu cầu
   1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đơn vị thuộc Thành phố và UBND 27 phường nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh và Thành phố về triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, địa phương; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, thành phố.
   2. Kích hoạt lại Chốt kiểm soát y tế liên ngành đối với người đến địa bàn thành phố Huế bằng đường sắt (chốt ga Huế) từ ngày 07/5/2021 để kiểm soát công dân từ các tỉnh/thành khác vào địa bàn Thành phố, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
   3. Công an Thành phố tham mưu Ban Chỉ đạo COVID-19 Thành phố kiện toàn chốt ga Huế và có kế hoạch triển khai ngay nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế đối với người, phương tiện vào và đi qua địa bàn Thành phố.
   4. UBND các phường có tuyến quốc lộ 1A đi qua khẩn trương, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm soát phương tiện dừng/đón/đỗ dọc tuyến quốc lộ 1A để đảm bảo công tác phòng, chống dịch; triển khai nghiêm túc việc tạm dừng hoạt động các nhà hàng, quán ăn trên tuyến Quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh để đảm bảo phòng dịch từ 12h00 ngày 07/5/2021 theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh; đồng thời, tuyên truyền vận động người dân hiểu, chia sẻ và chung tay cùng địa phương chống dịch. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các phường nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>