Chỉ thị 21 của UBND tỉnh về Tăng cường công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng số
17/08/2021 8:44:20 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 13/8/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị số 21 về Tăng cường công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng số.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Chỉ thị 21 ()