Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Huế năm 2024
22/02/2024 4:20:17 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 19/2/2024, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 1276/KH-UBND về thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Huế năm 2024.
   Theo Kế hoạch, mục tiêu cụ thể trong năm 2024 phấn đấu giảm 5% tần suất tai nạn lao động, đặc biệt là các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng chết người, trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động (xây dựng, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, vận hành lưới điện,...); Phấn đấu trên 95% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động ở cấp huyện, cấp xã và trong Cụm Công nghiệp, công nghiệp được tập huấn nâng cao năng lực về an toàn vệ sinh lao động.
    Phấn đấu trên 80% số người làm công tác an toàn vệ sinh lao động, bộ phận y tế, an toàn vệ sinh viên trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động theo quy định; Trên 80% số làng nghề, hợp tác xã làm việc trong môi trường có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về an toàn vệ sinh lao động.
   Bên cạnh đó, phấn đấu 100% hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động được giải quyết đúng thời gian quy định; Đảm bảo 100% vụ tai nạn lao động xảy ra được điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
   Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện, trong đó tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, tổ chức hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao gắn với Tháng Công nhân diễn ra từ ngày 01/5 đến ngày 30/5/2024.
   Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phong trào quần chúng, có hình thức tuyên dương, khen thưởng cá nhân, tổ chức làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, thăm hỏi hỗ trợ các trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
     Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường vai trò quản lý nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố; nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, không ngừng chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)