Triển khai Đề án 06: Huy động tổng thể các lực lượng, thực hiện đồng bộ các giải pháp
22/11/2022 8:49:29 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung triển khai thực hiện với mục tiêu sớm đưa Đề án đến với người dân, đi vào cuộc sống.
   Lực lượng công an tỉnh thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị - Ảnh: thuathienhue.gov.vn
 
   Huy động lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện
   Với vai trò chủ công, để thực hiện hiệu quả Đề án 06, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã thành lập Tổ công tác ở các cấp đảm bảo hoàn thành 100% theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Công an, Tư pháp cấp huyện, cấp xã phối hợp để rà soát, đối chiếu dữ liệu hộ tịch của công dân và kịp thời cập nhật những thay đổi, bổ sung hộ tịch vào cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư. Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và xã hội (LĐTB&XH) phối hợp thống nhất phương án giải quyết các trường hợp có sai lệch thông tin liên quan đến chế độ chính sách. Đồng thời, phối hợp với Sở LĐTB&XH rà soát, xác thực và cập nhật kết quả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vào CSDLQG về dân cư theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện việc rà soát, bổ sung, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em. Ngoài ra, đã hoàn thành thực hiện việc rà soát, xác thực và làm sạch dữ liệu về công dân thuộc hộ nghèo, các trường hợp thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh với CSDLQG về dân cư...
   Thượng tá Hoàng Thị Mai, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC)  về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, căn cứ lộ trình thực hiện Đề án 06, Công an Thừa Thiên Huế đã phát huy vai trò của cơ quan thường trực trong tham mưu triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án 06 của tỉnh để huy động sự vào cuộc của toàn dân, tổ chức chính trị, đoàn, hội, Mặt trận Tổ quốc từ cấp huyện, cấp xã đến từng khu vực, tổ dân phố, thôn... phù hợp phát huy đặc điểm, tình hình của địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Đặc biệt, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tỉnh thành lập các Tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 của các đơn vị. 
   Đưa Đề án đến với người dân, đi vào cuộc sống
   Việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ các nhóm tiện ích của Đề án 06, đến nay đã thực hiện 11 dịch vụ công thiết yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết 9.921 hồ sơ. Đối với 14 dịch vụ công thiết yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành khác, đã tiếp nhận, giải quyết 375 hồ sơ.
   Về Nhóm tiện ích phục vụ phát triển công dân số đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền để người dân hiểu, đăng ký, kích hoạt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử (ứng dụng VNeID). Trong tháng 10, toàn tỉnh đã thu nhận được 9.331 hồ sơ CCCD gắn chip; tiếp nhận 6.190 trường hợp đề nghị cấp định danh điện tử.
   Nhờ làm tốt công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, trong tháng 10 đã điều chỉnh, cập nhật 4.540 trường hợp công dân có thay đổi, bổ sung hộ tịch vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tính đến thời điểm hiện tại đã cập nhật 64.641 dữ liệu mũi tiêm còn thiếu vào hệ thống; cập nhật mới vào hệ thống 158.784 dữ liệu mũi tiêm; làm sạch dữ liệu tiêm chủng trên hệ thống 11.448 dữ liệu. Tính đến nay, số lượng xác thực, đồng bộ số ĐDCN từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu bảo hiểm trên địa bàn tỉnh là 773.635 trường hợp và tiếp tục được thực hiện; toàn tỉnh đã có 5111/181 cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tra cứu thông tin thẻ Bảo hiểm y tế bằng CCCD với 11.072 lượt tra cứu, trong đó 7.644 lượt tra cứu thành công phục vụ khám chữa bệnh.
   Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, thời gian qua các Sở, ban, ngành, UBND các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Đề án 06 tại địa phương. Đến nay, tỉnh đã tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành các các nhóm nhiệm vụ theo tiến độ đề ra; ý thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Đề án 06 được nâng lên, bước đầu đã tạo sự đồng thuận của người dân, các doanh nghiệp trên địa bàn, tạo tiền đề cơ bản để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trong thời gian tới.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)