Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hoá tiêu biểu thành phố Huế giai đoạn 2012-2022
23/06/2022 4:26:36 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 23/6, UBND TP Huế tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu TP Huế , giai đoạn 2012-2022.
   Đồng chí Trương Đình Hạnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế tuyên dương các Gia đình tiêu biểu trong đợt này
 
   Tham dự hội nghị lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí: Phan Thiên Định, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Huế; Lê Thị Thanh Bình – UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huế; Trương Đình Hạnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế...
   Giai đoạn 2012-2022, công tác gia đình, xây dựng gia đình văn hoá trên địa bàn TP Huế đã tác động tích cực đến kinh tế - xã hội, góp phần bảo tồn các giá trị của gia đình Huế, xây dựng và hình thành nếp sống ứng xử văn minh của người dân trên địa bàn. Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ, đã đóng góp trong thành công chung của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn. Tính đến tháng 12/2021, TP Huế có gần 120.000 hộ gia đình, trong đó hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá đạt tỷ lên trên 90%. 85% thôn tổ đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá, tiêu biểu như các phường: Gia Hội, Đông Ba, An Cựu, Trường An...
   Bên cạnh đó, nhận thức của người dân về vai trò, tầm quan trọng của hộ gia đình trong công tác phòng chống bạo lực gia đình ngày càng được nâng cao. Hội nghị cũng đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình, CLB về phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn, trong đó chú trọng đến việc triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình".
   Có 36 gia đình văn hoá đại diện cho 36 phường xã trên địa bàn TP Huế được tuyên dương trong đợt này.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)