Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2022
28/04/2022 10:08:32 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa ra thông báo về việc treo cờ Quốc kỳ và nghỉ lễ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/50) năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:
   Căn cứ Bộ luật Lao động về thời gian nghỉ các ngày lễ lớn trong năm và Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng Quốc kỳ, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế thông báo thời gian treo Quốc kỳ và thời gian nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2022 như sau:1
   1. Dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2022: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ liên tục 04 ngày từ ngày 30/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022 (do Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) rơi vào ngày nghỉ hàng tuần nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào 02 ngày kế tiếp).
   Trong dịp nghỉ lễ, các cơ quan, đơn vị, địa phương lưu ý thực hiện: bố trí, sắp xếp các bộ phận trực hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác cơ quan, đơn vị mình.
   Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.
   2. Treo Quốc kỳ: Các cơ quan, đơn vị, công sở, trường học và hộ gia đình trong toàn tỉnh treo Quốc kỳ từ ngày 29/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở cơ quan và các đơn vị thuộc quyền quản lý; UBND các phường, xã kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân thực hiện việc treo cờ Tổ quốc. Tăng cường công tác trực ban, trực tự vệ đảm bảo an ninh, an toàn cơ quan trước, trong và sau thời gian diễn ra ngày lễ kỷ niệm.
   3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố có trách nhiệm đưa tin, tuyên truyền rộng rãi nội dung Thông báo này.
   Ủy ban Nhân dân Thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương và nhân dân biết, thực hiện.
Dương Văn Kính (Phòng Văn hóa và Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>