Thành phố Huế: Chủ động tầm soát đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
06/02/2022 5:23:41 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, ngày 06/02/2022, UBND Thành phố Huế có Công văn 760, yêu cầu:
   1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thành phố, các trường học và Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện tầm soát Covid-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động trước khi bắt đầu tuần làm việc, học tập, sản xuất kinh doanh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
   2. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố
- Chỉ đạo các trường học cho học sinh các khối THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn Thành phố đi học trực tiếp kể từ ngày 07/02/2022; các trường học chủ động các phương án phòng chống dịch theo nguyên tắc 5K, xây dựng kế hoạch tầm soát định kỳ cho học sinh và giáo viên.
- Đối với các trường THCS thực hiện phương án dạy học như trước thời gian nghỉ Tết.
- Đối với các trường tiểu học thực hiện phương án dạy học 50% lớp, chưa tổ chức bán trú cho đến khi có thông báo mới.
- Đối với học sinh mầm non, các trường học tích cực huy động trẻ ra lớp, chủ động rà soát cơ sở vật chất, phối hợp với phụ huynh xây dựng phương án đưa/đón các cháu phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo quy định phòng chống dịch cao nhất; riêng các trường hợp phụ huynh chưa chuẩn bị đưa cháu đến trường thì nhà trường tiếp tục vận động, truyên truyền, tư vấn để đón học sinh trở lại trường trong thời gian sớm nhất.
   3. UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố:
- Chỉ đạo Trạm y tế phường, xã phối hợp với các trường học trên địa bàn thực hiện tầm soát Covid-19 trước khi đi học.
- Tuyên truyền người dân chủ động mua các bộ kit test nhanh kháng nguyên tại các quầy thuốc trên địa bàn và thực hiện các bước xét nghiệm theo hướng dẫn của Sở Y tế Tỉnh.
   4. Phòng Kinh tế Thành phố chỉ đạo Trưởng Ban quản lý các chợ trên địa bàn Thành phố chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế, Trạm y tế phường, xã bố trí xét nghiệm tầm soát, xét nghiệm định kỳ cho tiểu thương tại chợ.
   5. Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp Thành phố:
- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp các biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp phải xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
- Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sơ sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động theo hướng dẫn tại Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét nghiệm SAR-Cov-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh.
   6. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố tăng cường tuyên truyền người dân, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố chủ động thực hiện xét nghiệm tầm soát để phát hiện sớm người mắc COVID-19.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)