Đẩy mạnh Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Huế; Mục tiêu đến năm 2030, các dòng sông hệ sinh thái khu vực đất ngập nước và ven biển Huế sẽ được bảo vệ khỏi ô nhiễm rác thải nhựa
17/09/2021 4:34:18 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 17/9/2021, UBND thành phố Huế tổ chức buổi làm việc trực tuyến với Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) – Việt Nam và các đơn vị về triển khai Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố (CTPLCTRSHTN) Huế và Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam. Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật chủ trì buổi họp. Cùng dự có đồng chí Trần Song – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố…
Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật phát biểu tại cuộc họp
 
   Mục tiêu của CTPLCTRSHTN nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển theo hướng “Đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, thân thiện với môi trường và thông minh”. Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, giúp các tổ chức, cá nhân từng bước hình thành thói quen phân loại rác thải tại nguồn. Đồng thời, hướng dẫn tổ chức, cá nhân cách thức phân loại, lưu giữ và giao chất thải thu gom đúng quy định; mỗi tổ chức, cá nhân đều có trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc phân loại rác thải sinh hoạt khi có phát sinh.
   Đồng thời, chất thải sinh hoạt phải được phân loại ngay từ nguồn nhằm tăng cường tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng, giảm nguy cơ phát tán chất thải nguy hại ra môi trường và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý nhà nước về quản lý chất thải sinh hoạt cũng như góp phần bảo vệ môi trường sống. Chất thải sinh hoạt phải được phân loại ngay từ nguồn đối với địa phương dự kiến cung cấp chất thải rắn sinh hoạt cho nhà máy đốt rác phát điện Phú Sơn sau này.
   UBND thành phố Huế cũng đã ban hành các văn bản, kế hoạch về tổ chức, triển khai Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Huế; tổ chức tập huấn, tuyên truyền. Thống nhất các nội dung về về mẫu thùng rác phân loại, vị trí đặt thùng và chia thời gian triển khai PLCTRSHTN thành 2 giai đoạn như thực hiện trên địa bàn thuộc thành phố Huế mở rộng…
   
   Về dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam, với sự hỗ trợ của Tổ chức WWF-Nauy, WWF– Việt Nam đã lựa chọn thành phố Huế là vùng nghiên cứu điển hình của dự án.
   Mục tiêu chung đến năm 2024, Huế trở thành Đô thị Giảm nhựa với 70% chất thải rắn được phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý, đẩy mạnh thu hồi rác tái chế từ bãi chôn lấp. Đến năm 2030, các dòng sông hệ sinh thái khu vực đất ngập nước và ven biển Huế sẽ được bảo vệ khỏi ô nhiễm rác thải nhựa. Thời gian dự kiến từ tháng 01/2021 -  12/2024. Trong đó, giai đoạn 1 từ 01/2021 – 12/2021 (khởi động dự án), giai đoạn 2 từ 2022 - 2024 (triển khai thực hiện dự án). Ngân sách dự án là 23.664.872 Cu-ron Nauy (NOK) tương ứng với gần 65,4 tỷ đồng.
   Kết quả dự kiến đạt được, mục tiêu là UBND thành phố Huế cam kết đưa Huế trở thành Đô thị giảm nhựa, nhu cầu tiêu dùng và lượng rác thải nhựa được giảm thiểu. Nâng cao tỷ lệ hộ gia đình tiếp cận với dịch vụ thu gom rác thải ở các khu vực mục tiêu. Cải thiện chất lượng quản lý bãi rác trên địa bàn thực hiện dự án. Hiện nay, tổ chức WWF đang triển khai hoạt động nghiên cứu, khảo sát, phỏng vấn thông tin trong khuôn khổ dự án…
   Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật đề nghị hai bên cần có kế hoạch cụ thể hơn nữa về nội dung, các công việc đặt ra. Từ đó, triển khai các Chương trình, Dự án một cách thuận lợi và hiệu quả nhất. Để làm được điều đó, đồng thời cần tạo sự đồng thuận cao để cả hệ thống chính trị, cộng đồng, người dân Huế cùng chung tay bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa, đảm bảo cảnh quan, môi trường sống...
 
Hiện nay, ô nhiễm rác thải nhựa vẫn là một vấn đề lớn trên thế giới, cũng như ở Việt Nam và Thừa Thiên Huế. Do đó, cần phải có những can thiệt mạnh mẽ ngay lập tức để giải quyết vấn đề này nhằm giảm thiểu các tác động của rác thải nhựa, đảm bảo cảnh quan, môi trường sống, sức khỏe con người cho hiện tại và tương lai...
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>