Thành phố Huế: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các tháng cuối năm 2021
16/09/2021 4:44:15 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Hải Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác PCCC&CNCH 7 tháng đầu năm 2021 của Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh Thừa Thiên Huế. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các tháng cuối năm 2021, UBND thành phố Huế ban hành Công văn 5754, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai ngay một số nội dung sau:
   1. Công an thành phố
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp PCCC bằng các hình thức phù hợp với thực tế từng địa bàn, khu dân cư trên địa bàn thành phố, vận động người dân thực hiện tốt các quy định về PCCC và đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình nơi cư trú; hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch kiểm tra liên ngành khu dân cư, hộ gia đình, nhà mặt phố kết hợp sản xuất kinh doanh, đối với với các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về PCCC.
- Tham mưu tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng.
- Hướng dẫn 100% cơ sở thuộc phân cấp quản lý về PCCC thành lập, duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành.
- Căn cứ nhu cầu cấp thiết trước mắt phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt là trong thời gia mùa mưa bão sắp đến để báo cáo UBND thành phố xem xét, trang cấp kịp thời một số phương tiện, thiết bị phù hợp như: Xuồng cao su có gắn động cơ, các bộ dây cứu nạn nổi trên nước, cưa máy…
- Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 thành phố, phường kiểm tra, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các khung cách ly tập trung phục vụ phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố.
   2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
Phối hợp với Công an thành phố Huế tham mưu dự toán kinh phí phục vụ công tác PCCC&CNCH năm 2022, báo cáo UBND thành phố xem xét.
   3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm VH,TT&TT thành phố
Hướng dẫn các cơ sở truyền thông, thông tin trên địa bàn thành phố phối hợp Công an thành phố, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra tại nhà ở và khu dân cư.
   4. Đề nghị UBMTTQVN thành phố
 Phối hợp Công an thành phố phát động, triển khai phong trào “Mỗi gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay”.
   5. UBND các phường, xã
- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 07-CT/TU ngày 26/8/2021 của Thành ủy Huế về về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Huế.
- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về PCCC tại địa phương theo quy định của Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.   
- Triển khai nghiêm túc Quyết định 615/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện Tiêu chí “An toàn PCCC” cấp xã.
- Tăng cường công tác tuyên truyền kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Hoàn thành kiểm tra đối với 100% hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh tại địa bàn quản lý.
- Xây dựng, kiện toàn các đội dân phòng, PCCC cơ sở, đồng thời trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng này, tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để lực lượng này có thể xử lý các tình huống cháy, nổ phát sinh ban đầu tại địa bàn.
- Rà soát các Khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, làng nghề sản xuất, kinh doanh chất, hàng hóa dễ cháy tại địa bàn quản lý (Thống kê, Lập danh sách gửi về UBND thành phố qua Công an thành phố Huế - Đội CS QLHC về TTXH trước ngày 18/9/2021).
- Thống kê toàn bộ các cơ sở sản xuất, kho hóa chất, kho phế liệu … có nguy hiểm về cháy, nổ không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC đang hoạt động trong khu vực dân cư (Thống kê, Lập danh sách gửi về UBND thành phố qua Công an thành phố Huế - Đội CS QLHC về TTXH trước ngày 18/9/2021). Rà soát, đánh giá, phân loại các khu dân cư, làng nghề có nguy cơ cháy, nổ cao, các cơ sở sản xuất có tính chất xen kẽ trong khu dân cư, các nhà liền kề, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh và đề ra các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ.
- Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở (Trạm truyền thanh phường, xã) tăng cường thông tin về công tác PCCC và CNCH. Thông qua các buổi họp dân và thường xuyên, định kỳ tuyên truyền cho người dân các kiến thức đảm bảo an toàn PCCC, vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)