Thành phố Huế: Hướng dẫn đăng ký tài khoản, thực hiện kiểm soát người vào ra tại các cổng phòng, chống dịch Covid-19
16/09/2021 4:40:56 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 15/9/2021, UBND thành phố Huế ban hành Công văn 5733 về Hướng dẫn đăng ký tài khoản, thực hiện kiểm soát người vào ra tại các cổng phòng, chống dịch Covid-19 gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố; Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn Thành phố.
   Theo đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước, để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 và kiểm soát tình hình người vào ra tại các địa điểm trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Huế yêu cầu:
   - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện đăng ký tài khoản của đơn vị, cấu hình quét và thực hiện kiểm soát người vào ra tại các địa điểm trên địa bàn thành phố Huế.
   - Các cơ quan, đơn vị hoàn thành đăng ký tài khoản và thực hiện kiểm soát người vào ra tại các địa điểm trước ngày 17/9/2021.
(Đính kèm bên dưới: Hướng dẫn hệ thống thông tin phòng, chống dịch Covid-19)
   Nhận được Công văn này, UBND thành phố Huế yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 HƯỚNG DẪN ()
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>