Thành phố Huế: Kế hoạch Tiêm phòng Vắc xin Viêm da nổi cục (đợt 2) trên trâu, bò
14/09/2021 5:01:21 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 13/9/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch 5663 Tiêm phòng Vắc xin Viêm da nổi cục (đợt 2) trên trâu, bò.
   I. Mục tiêu và phạm vi tiêm phòng:
   - Tiêm phòng 100% số trâu bò trên địa bàn;
   - Tạo miễn dịch chủ động cho đàn trâu bò nhằm ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan.
   II. Vắc xin tiêm phòng: Vắc xin Lumpyvac (do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất);
   III. Thời gian triển khai tiêm phòng:
          - Từ ngày 10/09/2021 đến 15/09/2021: Tiêm đại trà cho trâu bò.
   IV. Chỉ tiêu tiêm phòng:
          Căn cứ vào số liệu thống kê, kết quả báo cáo số lượng trâu bò tại các phường, xã. Đề nghị các phường, xã rà soát toàn bộ trâu bò trên địa bàn để tiêm phòng Vắc xin tránh bỏ sót.
   V. Tổ chức thực hiện:
   1. UBND các phường, xã:
- Triển khai khẩn cấp việc tiêm phòng Vắc xin cho đàn trâu bò trên địa bàn phường, đảm bảo toàn bộ số lượng trâu bò đều được tiêm.
- Huy động toàn bộ thú y viên được phép hành nghề năm 2021 tham gia tiêm phòng đạt số lượng và chất lượng cao và đúng tiến độ, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi tiêm phòng đối với các hộ chăn nuôi và lập danh sách có ký nhận việc tiêm phòng cho số lượng vật nuôi được tiêm để làm chứng từ.
- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các ban, ngành, đoàn thể để nâng cao nhận thức người dân về lợi ích của việc tiêm phòng Vắc xin và qui định tiêm phòng bắt buộc vắc xin đối với gia súc, gia cầm.
   2. Phòng Kinh tế thành phố:
- Liên hệ Chi cục Chăn nuôi và Thú y để mua Vắc xin tiêm phòng.
- Phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai kế hoạch tiêm phòng Vắc xin; Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch tiêm phòng của các phường, xã.
   3. Đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh:
- Hướng dẫn chuyên môn về nghiệp vụ tiêm phòng cho các thú y cơ sở triển khai thực hiện và xử lý những trường hợp kỹ thuật nếu có sự cố xảy ra trong quá trình tiêm phòng.
- Phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố để tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện để công tác tiêm phòng đạt kết quả cao, đúng tiến độ.
UBND thành phố yêu cầu UBND các phường; Thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này./.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch 5663 ()
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>