Thành phố Huế: Tổng kết hoạt động hè năm 2021
14/09/2021 11:12:08 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 13/9/2021, UBND thành phố Huế ban hành Báo cáo số 155/BC-UBND về tổng kết hoạt động hè năm 2021.
   Hoạt động hè năm 2021 diễn ra trong thời điểm hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021), chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Đề án Ngày Chủ nhật xanh, phong trào Ngày Chủ nhật vì cộng đồng. Các hoạt động hè chính bao gồm công tác tuyên truyền giáo dục; hoạt động phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; hoạt động định hướng nghề nghiệp, việc làm, vốn vay cho thanh niên; hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế; các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; các hoạt động Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao; thành lập và kiện toàn các Đội hình thanh niên tình nguyện; mở cửa trường học, thư viện trong dịp hè.
   Nhìn chung, hoạt động hè năm 2021 của Thành phố được chủ động triển khai một cách đồng bộ và toàn diện đến các địa phương, đơn vị trên địa bàn Thành phố; BCĐ đã phân công các đồng chí thành viên và cán bộ theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện hoàn thành các nội dung của kế hoạch. Các nội dung đề ra đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ Thành phố đến cơ sở, nhất là trong tình hình diễn biến dịch Covid-19 bùng phát trở lại, các hoạt động hè chuyển dịch trọng tâm sang các hoạt động tình nguyện cùng Thành phố chung tay phòng chống dịch, các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị gắn với việc làm Thành phố an toàn và sạch đẹp hơn. Các hoạt động tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh đã thu hút một lực lượng lớn thanh thiếu nhi tham gia, góp phần hạn chế thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; các địa phương đã bám sát Kế hoạch hoạt động hè của Thành phố, xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần làm tốt công tác chăm sóc và giáo dục thanh thiếu nhi trong hè, tiêu biểu như các đơn vị Đông Ba, Xuân Phú, Vỹ Dạ, Thuận Lộc, Thủy Biều, Phú Hậu, Phú Thanh, Phú Mậu, Thuận An, Hương Hồ, Hương An...; các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở đã chủ động trong việc triển khai kế hoạch; có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể; đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức các hoạt động lớn thiết thực góp phần giáo dục thế hệ trẻ đã được dư luận xã hội đánh giá cao; vai trò tham mưu hết sức tích cực của tổ chức Đoàn - Hội từ Thành phố đến cơ sở đã đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu trong kế hoạch hè đã đề ra góp phần nâng cao uy tín của tổ chức Đoàn; thông qua các phong trào, đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia các phong trào; từng bước đáp ứng nhu cầu của đông đảo các tầng lớp đoàn viên, thanh thiếu nhi; công tác xã hội hoá đối với hoạt động hè được chú trọng, ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách, các đơn vị đã kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân trên địa bàn phường đã góp phần giúp cho hoạt động tại cơ sở cũng như Thành phố được nâng lên về quy mô, chất lượng.
   Bên cạnh đó, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tập trung đông người dành cho Đoàn viên, Đội viên không được tổ chức thường xuyên; số lượng ĐVTN chuyển giao về sinh hoạt hè đông tuy nhiên khó khăn trong việc tham gia các hoạt động tập người đông người do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc; một số bộ phận ĐVTN chưa có ý thức cao trong việc tham gia các hoạt động cấp phường, xã, Thành phố.
   Hoạt động hè 2021 tiếp tục thu hút đông đảo nhiều tầng lớp thanh thiếu nhi tham gia, góp phần cùng Thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động hè năm 2021 đề ra; đồng thời góp phần tích cực thực hiện các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.
Mai Trinh (Phòng Văn hóa Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>