Thành phố Huế: Tập trung triển khai các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác lây lan
28/07/2021 5:53:34 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 28/7/2021, UBND thành phố Huế có Công văn 4523 về Tập trung triển khai các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác lây lan.
  Theo đó, thực hiện công văn số 6159/UBND-NN ngày 14/07/2021 của UBND tỉnh về việc tập trung triển khai các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm (CGC) thể độc lực cao khác lây lan diện rộng. Để chủ động ngăn chặn và kiểm soát bệnh cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm xâm nhiễm, tái phát và lây lan, UBND thành phố yêu cầu:
   1. Chủ tịch UBND các phường, xã:
  a) Tuyên truyền, vận động người dân, người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm theo Luật Thú y, các văn bản của các cấp: Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2025”; Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh ban hành “Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025”; Quyết định số 6781/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND thành phố ban hành “Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025”.
  b) Rà soát, tổ chức tiêm vắc xin Cúm gia cầm phòng bệnh cho đàn gia cầm, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn có nguy cơ; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm mới phát sinh và chưa được tiêm phòng.
  c) Hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất; tổ chức tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, sát trùng để tiêu diệt các loại mầm bệnh.
  d) Rà soát, kiểm tra tình hình giết mổ, vận chuyển, các điểm buôn bán Gia cầm hối trên địa bàn đặc biệt là tại các chợ, các khu dân cư đông người. Phối hợp các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến tận người dân để mọi người hiểu biết về sự nguy hiểm của dịch bệnh này và thường xuyên chủ động phòng, chống dịch; bảo vệ sức khoẻ của bản thân và cộng đồng; không mua bán và ăn thịt gia cầm bị bệnh, ốm chết, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
  đ) Tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt việc kê khai gia cầm nuôi  trên địa bàn phường.
  e) Thông báo kịp thời cho cơ quan chuyên môn (Phòng Kinh tế thành phố; Chi cục Chăn Nuôi & Thú Y tỉnh) khi có các biểu hiện về dịch xảy ra. Tập trung tối đa mọi nguồn lực để tổ chức kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.
   2. Đề nghị Chi cục Chăn nuôi & Thú Y tỉnh
Hướng dẫn các biện pháp chuyên môn trong phòng chống dịch, quản lý, giám sát lâm sàng và lấy mẫu giám sát chủ động vi rút cúm trên gia cầm tại khu vực có nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm ổ dịch và vi rút lưu hành để xử lý kịp thời. Giám sát chặt chẽ việc giết mổ vận chuyển tiêu thụ gia cầm trên địa bàn thành phố.
   3. Phòng Kinh tế thành phố.
  a) Chủ động phối hợp với UBND các phường, xã, Chi cục CN&TY tỉnh, các phòng liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh CGC, hướng dẫn người nuôi gia cầm thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm và các loại vắc xin khác theo quy trình;
  b) Tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng trong chăn nuôi đặc biệt tập trung vào những khu vực có nguy cơ cao như ổ dịch cũ, chợ buôn bán, điểm thu gom gia cầm, cơ sở ấp nở và giết mổ gia cầm.
   4. Ban chỉ đạo 389 thành phố:
Tổ chức triển khai ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý, đặc biệt đối với các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc qua địa bàn.
   5. Các phòng, ban, đơn vị liên quan.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện tốt các biện pháp về phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm độc lực cao lây lan.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn 4523 ()
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)