Thành phố Huế: Tiếp tục công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý ô nhiễm tiếng ồn do các hoạt động mở nhạc, hát karaoke trên địa bàn
26/07/2021 4:46:58 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 26/7/2021, UBND thành phố Huế ban hành Công văn 4422 về tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý ô nhiễm tiếng ồn do các hoạt động mở nhạc, hát karaoke trên địa bàn.
   Theo đó, yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:
   1. Phòng Văn hóa và Thông tin:
- Thực hiện tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin về các vi phạm liên quan đến tiếng ồn trên toàn địa bàn thành phố Huế qua hệ thống Hue-S.
- Xây dựng các tin, bài, chuyển tải nội dung tuyên truyền các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa để các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn biết và chấp hành.
- Tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra đợt 2 (từ ngày 20/8/2021 đến ngày 30/8/2021); đồng thời triển khai các nội dung, công việc để tập trung kiểm tra cao điểm từ ngày 01/9/2021.
   2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế:
 Xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về ô nhiễm tiếng ồn trong dân cư; tăng cường phổ biến thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử, các ứng dụng mạng xã hội,... (chú trọng các quy định pháp luật về tiếng ồn, các giải pháp của Thành phố trong kiểm soát tiếng ồn, các trường hợp vi phạm đã bị xử lý,...).
   3. UBND 36 phường, xã thuộc Thành phố:
- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, cơ sở, đơn vị kinh doanh dịch vụ karaoke, karaoke di động chấp hành các quy định về tiếng ồn.
- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã; các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp với UBND phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong hệ thống các đoàn thể trực thuộc; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tuân thủ các quy định về tiếng ồn, thực hiện giảm thiểu tiếng ồn trong khu dân cư gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
- Vận động các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, dịch vụ: Chấp hành các quy định pháp luật và các hương ước, quy ước, cam kết của khu dân cư về tiếng ồn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và phạm vi kinh doanh của mình; trong trường hợp có các hoạt động sử dụng thiết bị âm thanh, phải đảm bảo các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn theo quy định, không gây ồn đến cộng đồng dân cư xung quanh.
- Phối hợp kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn để xử lý hành vi gây ồn trong khu dân cư.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>