Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Huế vận động ủng hộ phòng, chống Covid-19
11/06/2021 9:48:32 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tinh thần tương thân, tương ái, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để chiến thắng dịch bệnh và chia sẻ cùng cộng đồng, ngày 31/5/2021,Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-MTTQ-BTT về vận động ủng hộ phòng, chống Covid-19.
   Nhiều phần quà hỗ trợ liên tục được trao tận tay các đối tượng, người lao động khó khăn
 
   Theo Kế hoạch, thời gian vận động, quyên góp bắt đầu từ ngày 31/5/2021 và kết thúc sau 10 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19. Thời gian phân phối tiền, hàng hóa thực hiện ngay trong thời gian vận động quyên góp và kết thúc sau 30 ngày, kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19. Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội; các tổ chức xã hội - nghề nghiệp; đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; người Huế đang sinh sống ở các tỉnh trong nước và nước ngoài; các đơn vị Lực lượng vũ trang, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố tùy theo điều kiện và khả năng, tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ tiền, hiện vật. Đối với các hộ dân (trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đang hưởng trợ cấp xã hội) vận động ủng hộ tùy lòng hảo tâm.
   Đối với dịch Covid - 19, đối tượng hỗ trợ là cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, trung tâm cách ly (quân đội, công an..); người bị nhiễm Covid - 19 đang điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế; người bị cách ly tại các cơ sở y tế, các trung tâm cách ly và cộng đồng, những người bị ảnh hưởng gián tiếp bởi dịch bệnh Covid - 19 ( người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, ... cần sự trợ giúp). Nội dung và hình thức hỗ trợ là lương thực, thực phẩm và trang thiết bị y tế, các nhu yếu phẩm cho người dân đang ở các khu vực điều trị và cách ly có nhu cầu. Hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc các nhu yếu phẩm nhằm giúp cho công tác, phòng chống dịch tại địa phương, hỗ trợ phương tiện vật tư y tế phòng chống dịch, đồ bảo hộ phòng, chống dịch (cho cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia phòng chống dịch), khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn....
   Để tổ chức cuộc vận động có hiệu quả, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố xây dựng kế hoạch và Thư kêu gọi triển khai vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ phường thực hiện vận động ủng hộ phòng, chống Covid-19 tại tổ chức, địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thư kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; thông báo tài khoản tiếp nhận, địa điểm tiếp nhận tiền mặt, hàng hóa trên các phương tiện thông tin để các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền hàng được thuận lợi; tích cực kêu gọi, vận động các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài Thành phố, các tổ chức tôn giáo,…ủng hộ mọi nguồn lực để phòng, chống dịch có hiệu quả; đồng thời chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tiếp nhận, chuyển nguồn ủng hộ về Ban thường trực MTTQ Việt Nam Tỉnh; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện của hệ thống Mặt trận phường và chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
    Trường hợp các cá nhân, đơn vị chuyển khoản thì chuyển vào tài khoản Ban Cứu trợ Thành phố:
   Tên tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế.
   Số tài khoản: 3761.0.1073320.91049 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.
   Việc triển khai Kế hoạch vận động nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống, sức khỏe nhân dân. Đợt vận động được triển khai thực hiện trên toàn địa bàn Thành phố. Nguồn quỹ vận động được phải công khai, minh bạch, quản lý và sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng đảm bảo nguyên tắc quản lý và sử dụng nguồn quỹ có hiệu quả thiết thực theo đúng quy định.
Mai Trinh (Phòng Văn hóa Thông tin TP Huế)