Thành phố Huế: Triển khai phương án phòng chống dịch Covid-19 phục vụ tốt công tác bầu cử; lập chốt kiểm soát người vào/ra địa bàn (Công văn 2686)
09/05/2021 6:21:39 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 9/5/2021, Chủ tịch UBND thành phố Huế có Công văn số 2686 gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố; UBND 27 phường trên địa bàn thành phố Huế với nội dung sau
   Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt dịch Covid- 19 đã tái bùng phát trong cộng đồng ở các địa phương trên cả nước và đã có ca dương tính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Để chủ động phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn thành phố Huế, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố và Chủ tịch UBND các phường quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch của Tỉnh, Thành phố, đồng thời yêu cầu khẩn trương thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
   1. Khẩn trương thành lập 02 chốt kiểm soát người và phương tiện từ các địa phương có dịch ở trong Tỉnh vào địa bàn thành phố Huế tại phường Thủy Xuân, phường An Hòa. Giao Công an Thành phố kiểm tra thực tế đề xuất địa điểm lập chốt, báo cáo Ban chỉ đạo Thành phố. Giao trách nhiệm UBND phường Thủy Xuân, An Hòa chịu trách nhiệm quản lý, vận hành chốt khi thành lập.
   2. Giao Ban chỉ huy quân sự Thành phố chuẩn bị cơ sở vật chất Khu cách ly Hương Sơ, sẵn sàng tiếp nhận công dân khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Thành phố.
   3. Công an Thành phố chỉ đạo công an phường tăng cường kiểm tra tạm trú, tạm vắng để nắm số liệu, phân loại người dân đang cư trú trên địa bàn. Tăng cường tuần tra, kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn thành phố Huế (lưu ý các phương tiện phải được cấp thẻ của Sở Giao thông Vận tải).
   4. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND Thành phố chịu trách nhiệm về phê duyệt người vào Huế, kiểm tra việc thực hiện quét mã QR ở các cơ quan, đơn vị và các phường để báo cáo cho Ban chỉ đạo Thành phố. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành của các cơ sở hoạt động thuộc lĩnh vực Phòng quản lý đã có yêu cầu tạm dừng theo thông báo của Tỉnh, Thành phố như các câu lạc bộ thể dục thể thao, rạp chiếu phim, bể bơi, karaoke, game online…
   5. Phòng Nội vụ Thành phố:
- Trực tiếp cùng các địa phương tuyên truyền, vận động các tôn giáo hạn chế tối đa việc đi lễ tại các nhà thờ, chùa; lưu ý việc thực hiện 5K và tập trung không quá 20 người theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND Thành phố chuẩn bị phương án phục vụ tốt công tác bầu cử. Giao Văn phòng HĐND-UBND Thành phố nghiên cứu, đảm bảo cơ sở vật chất, phối hợp với Phòng Nội vụ tiến hành họp trực tuyến, tiếp xúc cử tri với hình thức trực tuyến đảm bảo kế hoạch bầu cử của Thành phố được diễn ra theo đúng tiến độ đề ra đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.
   6. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an Thành phố, UBND các phường và các đơn vị có liên quan bám sát Phương án số 3652/BCĐ-PA ngày 03/8/2020 của Ban chỉ đạo Thành phố về phối hợp xử lý tình huống khi có trường hợp nghi ngờ dương tính hoặc có ca dương tính Covid-19 tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Huế để triển khai thực hiện ngay khi có tình huống xảy ra.
   7. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Thành phố phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch Thành phố khẩn trương chuẩn bị các trang thiết bị, đồ bảo hộ, khẩu trang, sẵn sàng cơ số thuốc,… để đảm bảo công tác phòng chống dịch của Thành phố. Phòng Y tế tập trung nhân sự để điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ của Tổ phản ứng nhanh giúp việc cho Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19; việc điều hành hoạt động tại Chốt ga Huế sẽ do Công an Thành phố và Trung tâm Y tế Thành phố chịu trách nhiệm.
   8. Phòng Kinh tế Thành phố chuẩn bị phương án cho các chợ trong tình huống có ca nghi ngờ tại chợ, sẵn sàng dự trữ lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu đảm bảo nguồn cung cho người dân Thành phố; lưu ý, dự trữ phân tán ở nhiều nơi không tập trung tại một địa điểm.
   9. Phòng Tài chính Kế hoạch Thành phố cân đối ngân sách đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch của Thành phố, hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí hiệu quả, đúng quy định.
   10.Văn phòng HĐND-UBND Thành phố huy động thêm lực lượng ở các phòng, ban đảm bảo công tác hậu cần, chuẩn bị phương tiện đưa người đi cách ly đảm bảo điều kiện phòng chống dịch.
   11. UBND các phường tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động tập trung quá 20 người ở nơi công cộng theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn 2685/UBNDYT ngày 08/5/2021 của UBND thành phố Huế về việc nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 kể cả tại các quán cà phê, nhà hàng…thuộc địa bàn phường quản lý.
   12. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, UBND các phường có phương án, kế hoạch làm việc trên môi trường mạng trong trường hợp có yêu cầu của Tỉnh để vừa đảm bảo năng suất, hoàn thành tốt công việc vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
   Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các phường nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn 2686 ()
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)