Thừa Thiên Huế: Tạm dừng hoạt động các nhà hàng, quán ăn trên tuyến quốc lộ IA từ 12 giờ 00 ngày 07/5/2021, lập 05 Chốt kiểm soát y tế liên ngành phòng chống dịch Covid-19
07/05/2021 7:54:50 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Đó là một trong những nội dung quan trọng tại Công văn số 3717/UBND-VH ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
   Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:
   1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh về triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, địa phương; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh.
   2. Thống nhất thành lập 05 Chốt kiểm soát y tế liên ngành tại Thị xã Hương Trà (đoạn trên quốc lộ 1A vào thành phố Huế), Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Ga Huế, thị xã Hương Thủy (đoạn trên quốc lộ 1A vào thành phố Huế), đường cao tốc La Sơn - Túy Loan đi qua huyện Nam Đông để kiểm soát công dân từ các tỉnh/thành khác vào tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
  a) Giao UBND thị xã Hương Thủy chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện.
  b) Giao UBND thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ga Huế  và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện.
  c) Giao Thị xã Hương Trà chủ trì, phối hợp với với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện.
  d) Giao UBND huyện Nam Đông chủ trì, phối hợp với với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện.
   3. Công an tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh thành lập, kiện toàn các tổ công tác liên ngành và ban hành kế hoạch triển khai các chốt kiểm soát y tế đối với người, phương tiện vào và đi qua địa bàn tỉnh. 
   4. Các địa phương khác dọc tuyến quốc lộ 1A tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm soát các phương tiện dừng/đón/đỗ dọc tuyến quốc lộ 1A để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
   5. Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ của các Chốt; Giám sát phương tiện qua hệ thống camera để kịp thời phát hiện các trường hợp đi sai tuyến khai báo để thông báo cho các đơn vị liên quan phối hợp xử lý đảm bảo phòng, chống dịch.
   6. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ tình hình dịch bệnh tham mưu Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh phương án chống dịch tại các Bến xe, Cảng biển, đề xuất tạm dừng hoạt động các tuyến xe liên tỉnh khi cần thiết, phương án phòng dịch trên các phương tiện giao thông công cộng…
   7. Tạm dừng hoạt động các nhà hàng, quán ăn trên tuyến Quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh để đảm bảo phòng dịch từ 12h00 ngày 07/5/2021, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo UBND các phường, xã, trị trấn, các lực lượng tổ chức triển khai nghiêm túc; đồng thời, tuyên truyền vận động người dân hiểu, chia sẽ và chung tay cùng địa phương chống dịch. 
   Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.