Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định thăm, kiểm tra công tác bầu cử
07/05/2021 7:39:39 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 07/5/2021, đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã đi thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa bàn các phường: Vỹ Dạ, Xuân Phú và Phú Hội. Cùng đi có đồng chí Đặng Hữu Hải - UVTV, Chánh Văn phòng Thành ủy.
   Đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế (bìa phải) kiểm tra công tác bầu cử tại phường Phú Hội
 
   Đại diện lãnh đạo các phường đã báo cáo đồng chí Bí thư Thành ủy về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban bầu cử các phường đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để tập trung triển khai công tác bầu cử trên địa bàn phường. Theo đó, đã tiến hành rà soát về cơ sở vật chất, thành lập các Tổ bầu cử, thống kê danh sách cử tri để tiến hành niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026,… Đặc biệt, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử để người dân nắm các quy định, quy trình liên quan; đồng thời, đảm bảo an ninh trật tự và công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng đang được địa phương tập trung triển khai.
   Đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các phường đã diễn ra đúng tiến độ và theo quy định. Để cuộc bầu cử thành công, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền và ủy ban bầu cử các phường tập trung rà soát các nhiệm vụ còn lại từ nay đến ngày bầu cử để triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian, quy định; chủ động theo dõi, nắm chắc địa bàn, tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Thành phố, Thông báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 Tỉnh và Thành phố bổ sung một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch và Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 05/5/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng các phương án, kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra bầu cử; quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn.
Văn phòng Thành ủy Huế