Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
30/04/2021 11:17:45 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 27/4/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 931 Về việc bãi bỏ Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định 931 ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>