Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định 896 ngày 23/4/2021)
27/04/2021 5:09:22 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 23 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 896 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định 896 ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>