Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2021 (Quyết định 869 ngày 19/4/2021)
27/04/2021 5:07:12 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 19 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 869 về Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2021.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định 869 ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>