Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Dự án xây dựng thí điểm hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng tại thành phố Huế giữa UBND thành phố Huế, Công ty Vietsoftpro và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)
27/04/2021 3:15:32 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng 27/4/2021, trong khuôn khổ sự kiện Khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021 “Cơ hội và Thách thức” tại khách sạn Indochine Palace đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Dự án xây dựng thí điểm hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng tại thành phố Huế giữa UBND thành phố Huế, Công ty cổ phần Vietsoftpro và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ). Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Việt Bằng thay mặt UBND thành phố Huế ký kết tại buổi lễ.
Tại lễ ký kết
Tại lễ ký kết
   Cùng chứng kiến lễ ký kết có Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Huy Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình…
   Theo đó, mục tiêu của quan hệ đối tác phát triển này nhằm thí điểm hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng (XDCC) tại Huế, hướng đến phát triển giao thông đô thị bền vững và thành phố thông minh. Dự án cung cấp và hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế xây dựng thí điểm Kế hoạch phát triển giao thông xe đạp cho Thành phố Huế giai đoạn 2021-2026; thí điểm mô hình hợp tác công tư, thu hút nguồn vốn tư nhân đầu tư cho dịch vụ xe đạp chia sẻ công cộng ở thành phố Huế. Hỗ trợ hội thảo, đào tạo tăng cường năng lực và trang bị kiến thức cho cán bộ trên địa bàn, bao gồm thông tin hiểu biết chung về hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng, nguyên lý quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống; sử dụng ứng dụng công nghệ thông minh, quản lý thông tin, số liệu; tập huấn về an toàn giao thông và đảm bảo an toàn giao thông cho người đi xe đạp.  Ngoài ra, các bên tham gia sẽ hợp tác đồng tổ chức sự kiện đạp xe hàng năm nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy phong trào đạp xe tại Huế…
Ảnh minh họa - Khách du lịch thích thú khi trải nghiệm bằng xe đạp tại Huế
 
   Hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng (XĐCC) được quản lý và vận hành bởi một phần mềm ứng dụng do công ty Vietsoftpro phát triển. Vietsoftpro sẽ thử nghiệm và cập nhật phần mềm định kỳ dựa trên phản hồi của người sử dụng hệ thống và kinh nghiệm rút ra từ các hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng trong và ngoài nước, có xem xét đến điều kiện thời tiết và địa hình của Huế. Vietsoftpro chịu trách nhiệm chỉnh sửa phần mềm, đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống XĐCC.   
   Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam là đơn vị trực tiếp thực hiện các hỗ trợ kỹ thuật chính thức của chính phủ Đức cho Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án này, GIZ chịu trách nhiệm cung cấp tư vấn và cố vấn kỹ thuật cho Vietsoftpro và Tỉnh Thừa Thiên Huế/thành phố Huế trong quá trình xây dựng, vận hành thí điểm, điều chỉnh và mở rộng và nhân rộng hệ thống (nếu có)...
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)