Quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
14/04/2021 11:24:20 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 13/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND Quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2021.
   Theo đó, vị trí đón, trả khách chỉ được bố trí tại các vị trí đảm bảo an toàn giao thông, thuận tiện cho hành khách lên, xuống xe, tuân thủ quy định về dừng, đỗ xe theo Điều 18, Điều 19 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Đặc biệt, uu tiên xác định vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch tại các điểm du lịch, điểm tham quan; di tích lịch sử, văn hóa; danh lam thắng cảnh; các vị trí là bến xe, bãi đỗ, khách sạn, ẩm thực đặc trưng.
   Ngoài ra, vị trí đón, trả khách phải được báo hiệu bằng biển báo tương tự biển báo I.434a theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2019/BGTVT) ban hành kèm theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, thay thế dòng chữ “BẾN XE BUÝT - BUS STOP” bằng dòng chữ “ĐIỂM DỪNG XE HỢP ĐỒNG, XE DU LỊCH” hoặc “ĐIỂM DỪNG, ĐỖ XE HỢP ĐỒNG, XE DU LỊCH”.
   Quyết định còn nêu rõ, điểm dừng đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch chỉ phục vụ cho xe hợp đồng, xe du lịch, các phương tiện khác không được dừng, đỗ tại điểm dừng đón, trả khách giành cho xe hợp đồng, xe du lịch. Tại vị trí dừng đón trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch được phép dừng trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện hoặc thực hiện công việc khác. Tùy điều kiện hạ tầng, cơ quan quản lý có thể công bố cho phép xe hợp đồng, xe du lịch được phép đỗ.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)