Thành phố Huế thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2021
13/04/2021 2:15:20 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 08/4/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 2061/KH-UBND về thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em thành phố Huế năm 2021.
     Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch nhằm duy trì và đảm bảo 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế đúng thời gian quy định và được khám, chữa bệnh theo quy định của Pháp luật; phấn đấu có trên 95% trẻ em từ 3 đến 5 tuổi được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp một đạt 100%; 100% học sinh được hướng dẫn và biết kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực và xâm hại trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông. Tăng dần tỷ lệ học sinh tiểu học, trung học cơ sở được học bơi, biết bơi, có kỹ năng tự cứu đuối; 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển;
     Bên cạnh đó, duy trì 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó được thực hiện các chính sách phúc lợi xã hội do Nhà nước quy định; 100% trẻ em lao động trái quy định của pháp luật khi có thông báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời; đảm bảo trên 95% trẻ em sinh ra được làm giấy khai sinh đúng hạn; phấn đấu 27/27 phường đăng kí xây dựng “xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em” và 100% cán bộ phường và công tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được nâng cao năng lực về quản lý và thực hiện các chương trình kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
     Để đạt các mục tiêu trên, UBND Thành phố đã đưa ra 07 nhóm nhiệm vụ để thực hiện, trong đó cần tổ chức triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch để triển khai thực hiện nội dung về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em, vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Bên cạnh đó, duy trì và củng cố các mô hình như: Mô hình trợ giúp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật dựa vào cộng đồng; mô hình phòng ngừa trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; các câu lạc bộ trẻ em trên địa bàn, đồng thời huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em như: hội thi, diễn đàn, hội diễn văn nghệ, câu lạc bộ; xây dựng các điểm vui chơi có cơ chế quản lý, nâng cấp đảm bảo phục vụ trẻ em có hiệu quả...
     Việc đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em nhằm tạo điều kiện để trẻ em có cơ hội phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, nhân cách và trí tuệ với môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh, thúc đẩy sự tham gia ý kiến của trẻ em về những vấn đề liên quan đến trẻ em, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em bị ngược đãi, bạo lực, xâm hại tình dục và tử vong do tai nạn thương tích.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 2061/KH-UBND ()
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>