Công bố Danh mục thủ tục hành chính đƣợc chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Quyết định 722 ngày 5/4/2021 của UBND tỉnh)
07/04/2021 3:42:45 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 5 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 722 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định 722 ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>