Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi
23/03/2021 8:47:15 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 23 tháng 3 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 621 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi.
   Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 09 thủ tục hành chính (TTHC) (trong đó: cấp tỉnh có 05 TTHC, cấp huyện có 01 TTHC, cấp xã có 03 TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước trên đại bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (xem các Phụ lục kèm theo).
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định 621 ()
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>