Thành phố Huế: Chủ động ứng phó với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
17/10/2021 6:51:30 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Hôm nay - 17/10/2021, UBND thành phố Huế có Công văn 6615 về Chủ động ứng phó với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) thành phố Huế; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; Chủ tịch UBND 36 phường, xã.
   Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế luôn sẵn sàng phương tiện, thiết bị để tổ chức các hoạt động cứu hộ cứu nạn và ứng phó khi có yêu cầu
 
   Theo đó, thực hiện Công điện số 07/CĐ-PCTT ngày 17/10/2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập úng và nguy cơ lũ, sạt lở đất; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Huế, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND 36 phường, xã thuộc thành phố:
   1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 1337/CĐ-TTg ngày 12/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó mưa lớn, Thông báo số 284/TB-PCTT ngày 14/10/2021, Thông báo số 292/TB-PCTT ngày 15/10/2021, Công điện số 07/CĐ-PCTT ngày 17/10/2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Công văn số 6565/UBND-PCTT ngày 15/10/2021 của UBND thành phố về việc chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng.
   2. Các đơn vị, địa phương tổ chức phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven biển, cửa sông, ven sông, các vùng thấp trũng, ngập úng để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân theo đúng với phương án ứng phó với thiên tai của các địa phương, đơn vị; Hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn về phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.
   3. Công an thành phố; Phòng Quản lý đô thị; UBND các phường, xã tổ chức lực lượng hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện qua các khu vực ngầm tràn, ngập úng. Nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá trên sông.
   4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố theo dõi sát tình hình và diễn biến của mưa lũ để đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các trường học cho học sinh nghỉ học từ sáng ngày 18/10/2021 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.
   5. Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố sẵn sàng phương tiện, thiết bị để tổ chức các hoạt động cứu hộ cứu nạn và ứng phó khi có yêu cầu.
   6. Phòng Kinh tế thành phố - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố trực 24/24 để kịp thời theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương; báo cáo UBND thành phố và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố chỉ đạo.
   7. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc ngay từ chiều ngày 17/10/2021 để sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến xấu của mưa lũ có thể xảy ra.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)