Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Huế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
06/06/2023 4:54:20 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 06/6/2023, Hội Nông dân thành phố Huế tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028.
   Đến tham dự có UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Huế Phan Thiên Định; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy – TT HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam Thành phố và các ban ngành liên quan.
   Nhiệm kỳ qua, xác định “Phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, văn minh đô thị”, Hội Nông dân từ Thành phố đến cơ sở thường xuyên triển khai vận động hội viên, Nông dân tiếp tục thực hiện chuyển đổi ngành nghề, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả được triển khai như: Mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi kết hợp với trồng trọt; phát triển đa dạng ngành nghề và dịch vụ - du lịch, rau màu và cây ăn quả, cây cảnh,… tiếp tục duy trì và phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế, từng bước phù hợp với nhu cầu thị trường.
   Hiện, Nông dân thành phố có 20.220 hộ, chủ yếu sống tập trung ở các xã ở khu vực vùng ven thành phố.
Tại Đại hội
 
 
   Hội tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển” để xây dựng Hội Nông dân thành phố Huế vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ năng động sáng tạo, đột phá trong tư duy; lãnh đạo tốt phong trào thi đua do các cấp phát động, ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng, có tính lan tỏa, nhiệm kỳ tới Hội tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức hội, chất lượng cán bộ hội các cấp và chất lượng hội viên Nông dân nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào ND và các nhiệm vụ chính trị được giao.
   Trong đó, phấn đấu 95% các đơn vị cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, chương trình của các cấp hội..., đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ Nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng, phát triển các mô hình hợp tác xã, chi hội, tổ hội, tổ hợp tác nông dân nghề nghiệp…
   Tại Đại hội, Hội Nông dân thành phố Huế đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)