UBND thành phố Huế: Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh năm 2022; Lễ phát động và ký cam kết giao ước thi đua năm 2022
08/01/2022 2:45:26 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng nay 08/01/2022, UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh năm 2022 và Lễ phát động và ký cam kết giao ước thi đua năm 2022.
  Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định và Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho 07 tập thể (07 phường) của thành phố
 
   Về phía lãnh đạo Tỉnh có đồng chí: Hoàng Hải Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía lãnh đạo Thành phố Huế có các đồng chí: Phan Thiên Định – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế; Võ Lê Nhật – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế; Lê Thị Thanh Bình – UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huế; các Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế: Trần Song, Trương Đình Hạnh, Nguyễn Việt Bằng và Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; 36 phường, xã của thành phố.
   
   
* Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh năm 2022
   Phát biểu khai mạc hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh năm 2022, đồng chí Võ Lê Nhật – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh: Mặc dù thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tuy nhiên, thành phố cơ bản đảm bảo các mục tiêu KTXH trong năm 2021 như: Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; Triển khai Nghị quyết 1264 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về mở rộng địa giới đạt hiệu quả. Các công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo. Sự nghiệp giáo dục, văn hóa xã hội, y tế tiếp tục duy trì kết quả tốt. Công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị, xử lý môi trường được tăng cường, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định chính trị - xã hội. Trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, trật tự đô thị được tăng cường xử lý nhất là tại các điểm nóng lâu nay trên địa bàn.
   Năm 2021, thành phố Huế hoàn thành 09/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch là: Tổng vốn đầu tư trên địa bàn; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ; Giá trị sản xuất CN-TTCN; Giá trị xuất khẩu; Thu ngân sách thành phố; Tỷ lệ tham gia BHXH; Tỷ lệ tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 3 tháng trở lên. Những thành tích kết quả trên đã tạo niềm tin và đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết BCH Đảng bộ thành phố lần thứ XII, và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tạo tiền đề cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo.  
Đồng chí Võ Lê Nhật – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh năm 2022
 
   Thay mặt lãnh đạo thành phố Huế, đồng chí Võ Lê Nhật – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế biểu dương các ban ngành, các tập thể, cá nhân, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực, cố gắng đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố thời gian qua.
   Tại hội nghị đã nghe: Báo cáo tóm tắt kinh tế - xã hội 2021 và triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022 của thành phố Huế; Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch phân bổ đầu tư công năm 2022. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng an ninh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ, trọng tâm là phát triển kinh tế tư nhân; Kế hoạch triển khai Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, bản sắc văn hóa Huế gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Kế hoạch triển khai Chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại; Kế hoạch triển khai Chương trình di dời các hộ dân trong khu vực I Kinh thành Huế; Kế hoạch triển khai Chương trình cải cách hành chính; trọng tâm là thực hiện chuyển đổi số; Kế hoạch triển khai Chương trình thành lập 03 phường trên cơ sở 03 xã: Phú Dương, Phú Mậu và Thủy Bằng.
   Hội nghị cũng đã có nhiều ý kiến, thảo luận việc đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 cho thành phố Huế. Đồng thời, chỉ rõ một số tồn tại và nguyên nhân, như: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên hoạt động sản xuất kinh doanh có chiều hướng suy giảm và có thể sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng trong thời gian tới, ngành du lịch còn gặp nhiều khó khăn. Một số dự án, đề án, kế hoạch chưa đảm bảo tiến độ đề ra, gặp vướng mắc trong thực hiện…
Mặc dù thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng với nỗ lực, tâm huyết, đoàn kết, thành phố Huế cơ bản đảm bảo các mục tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2021
 
   “Để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, cùng với việc nỗ lực thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể, các Phòng, ban chuyên môn, địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố Huế cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Nghị quyết của HĐND thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó, tập trung một số nhiệm vụ sau: Một là, tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện với cơ chế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh phù hợp với tình hình mới; Hai là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính... Ưu tiên đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình trọng điểm; Ba là, tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, TDTT, khoa học - công nghệ; giải quyết việc làm, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Xây dựng thành phố Huế khang trang, sạch đẹp, con người Huế có nếp sống văn minh đô thị; Tư là, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
   Thời điểm này, Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc đang đến gần, thành phố sẽ thúc đẩy sản xuất kinh doanh; quản lý, bình ổn giá cả thị trường, tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2022; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức và quản lý tốt các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, lễ hội an toàn, vui tươi, lành mạnh, bảo đảm cho mọi người, mọi nhà đều được đón Tết yên vui, đầm ấm; tạo niềm tin, sự phấn khởi để hoàn thành các nhiệm cụ chủ yếu năm 2022.
   Năm 2022, với mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa, tính mạng, sức khỏe của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Khôi phục, phát triển dịch vụ du lịch, thương mại, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân. Thành phố Huế đề ra 6 chương trình, 8 dự án trọng điểm và 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu cần thực hiện. Với tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022, tiếp tục tạo động lực xây dựng thành phố Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh” – Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật khẳng định.
 
 
 (Ảnh trên)  * Lễ phát động và ký cam kết giao ước thi đua năm 2022
   Sau Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh năm 2022, UBND thành phố Huế đã tổ chức Lễ phát động và ký cam kết giao ước thi đua năm 2022.
Tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ phường Kim Long – thành phố Huế
 
Tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho 07 tập thể (07 phường) của thành phố
 
Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật trao các Danh hiệu cho các tập thể, cá nhân
 
   Tại Lễ phát động, Chủ tịch UBND thành phố Huế đã trao Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 70 tập thể, Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 163 cá nhân và Danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 945 cá nhân năm 2021 thuộc thành phố Huế. Tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ phường Kim Long – thành phố Huế. Tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho 07 tập thể (07 phường) của thành phố.
   (Ảnh trên) Sau đó, thành phố Huế cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với việc ký kết giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>