THÔNG BÁO Về việc lệnh vận hành hồ chứa thủy điện Hương Điền
17/10/2021 2:49:30 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trong 24h qua trong lưu vực hồ Hương Điền có mưa rất to, lượng mưa đo được ở các trạm dao động từ 200-250mm. Theo tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế từ nay (17/10/2021) đến ngày 19/10/2021 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to.
   Căn cứ mực nước hồ Hương Điền lúc 6h ngày 17/10/2021 ở mức +54,73m, lưu lượng đến hồ 1.971m3/s, lưu lượng điều tiết về hạ du 473m3/s; mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở mức +2,49m.
   Thực hiện quy trình vận hành liên hồ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1606/QĐ-TTg ngày 13/11/2019; Quy trình vận hành hồ Hương Điền đã được Bộ Công thương ban hành kèm theo Quyết định 5058/QĐ-BCT ngày 16/9/2008. Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết hồ Hương Điền, cụ thể như sau:
   1. Điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 800-1000m3/s; đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.
   2. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng: lúc 8h ngày 17/10/2021.
   Yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Hương Điền thực hiện khi nhận được lệnh này và thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để có sự chỉ đạo. 
   Lệnh vận hành số 299/LVH-PCTT ban hành lúc 7h ngày 17/10/2021./.