Đảng bộ xã Hương Phong: Sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
23/07/2021 4:03:25 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 22/7/2021, Đảng bộ xã Hương Phong tiến hành Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Hữu Hải - UVTV, Chánh Văn phòng Thành ủy; cùng đại diện các ban, UBKT Thành ủy.
   6 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ và chính quyền địa phương đoàn kết; hệ thống chính trị tiếp tục củng cố, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được chú trọng, cơ cấu kinh tế địa phương từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực song còn chậm, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đảm bảo, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, chưa xuất hiện các vụ việc nổi cộm, bà con nhân dân phấn khởi khi trở thành công dân Thành phố.
   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Đặng Hữu Hải - UVTV, Chánh Văn phòng Thành ủy, Thường vụ phụ trách địa bàn đã ghi nhận tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng... Trong thời gian tới, đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn của Thành phố; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị, khu dân cư xanh - sạch - sáng, tăng cường công tác bảo vệ môi trường không để tình trạng đốt rơm, rạ khi đến mùa thu hoạch; tiếp tục triển khai Đề án "Ngày Chủ nhật xanh"; triển khai hưởng ứng phong trào "Chủ nhật vì cộng đồng"; tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, xây dựng kế hoạch thực hiện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của địa phương; đặc biệt xây dựng, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ thành phố Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp thực tiễn tại địa phương. 
Văn phòng Thành ủy Huế