Người dân có thể phản ánh, giám sát xe vi phạm quy định phòng chống dịch qua ứng dụng Hue-S hoặc gọi ngay 1900 1075
20/07/2021 6:59:08 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết: