Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Ủy ban bầu cử thành phố Huế
14/04/2021 11:19:40 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 14/4/2021, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Cái Vĩnh Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh làm Trưởng Đoàn đã có buổi giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Ủy ban bầu cử thành phố Huế. Về phía thành phố Huế có các đồng chí Phan Thiên Định – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử thành phố; Trương Quang Trung – Phó Chủ tịch Phụ trách HĐND thành phố Huế - Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Huế…
   Báo cáo với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, UBBC thành phố Huế cho biết, đến nay công tác chuẩn bị các khâu cho bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã đảm bảo đúng theo quy định của Luật bầu cử và và tiến độ theo kế hoạch bầu cử thành phố, duy trì trực báo hàng tuần. Thành phố Huế đã sớm hoàn thành việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu. UBND thành phố Huế đã phê chuẩn 167 khu vực bỏ phiếu tại 156 đơn vị bầu cử của các phường; 04 khu vực bỏ phiếu riêng của các đơn vị vũ trang nhân dân đóng trên địa bàn. Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội đồng thời là khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 300 đến 4.000 cử tri. Việc thành lập Tổ bầu cử tại các Khu vực bỏ phiếu cũng hoàn thành…
   Ủy ban bầu cử thành phố Huế đang triển khai các bước tiếp theo của công tác bầu cử (từ nay đến hết ngày 18/4/2021), như: Xác minh, trả lời các vụ việc mà cử tri nêu lên đối với người ứng cử đại biểu HĐND; lập và niêm yết danh sách cử tri; Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 (trước ngày 18/4/2021)…
Đồng chí Phan Thiên Định – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử thành phố phát biểu tại buổi làm việc
 
   Tại buổi giám sát, đồng chí Cái Vĩnh Tuấn và các thành viên Đoàn giám sát đã có một số ý kiến. Đại diện Ủy ban bầu cử thành phố Huế cũng giải trình các ý kiến của Đoàn giám sát, đồng thời trình bày các vướng mắc (như cuộc di dời dân cư ra phường Hương Sơ trong Dự án di dời, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế) và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp…
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Cái Vĩnh Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của thành phố Huế
 
   Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Cái Vĩnh Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử, sự chủ động và chu đáo của UBBC thành phố Huế, lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND – Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Đề nghị UBBC thành phố Huế tiếp tục phát huy tính chủ động, bám sát kế hoạch và hướng dẫn của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, UBBC tỉnh để triển khai đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo kế hoạch đề ra. Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử; kịp thời báo cáo, xử lý các vướng mắc, hoàn thiện các công việc để chuẩn bị tốt công tác bầu cử đảm bảo đúng theo kế hoạch và quy định. Hạn chế tối đa các sai sót, kết hợp đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19 trước, trong và sau cuộc bầu cử…
 
   Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được ấn định và công bố ngày bầu cử vào ngày Chủ nhật 23/05/2021. Cuộc bầu cử là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
 
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>