Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023 với chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm”
15/05/2023 2:38:51 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Với mục tiêu nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng trong công tác phòng chống thiên tai, chủ động trong công tác ứng phó và giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế ban hành Công văn số 3699/BCH - PCTT ngày 18 tháng 5 năm 2023 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn thành phố Huế.
   Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai từ ngày 15-22/5/2023 với chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm”. Các hoạt động chính được triển khai thực hiện bao gồm: tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống thiên tai, truyền tin dự báo, cảnh báo thiên tai, nâng cao trách nhiệm về phòng, chống giảm nhẹ thiên tai trên website, fanpage của Thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn thành phố. Tổ chức dạy bơi, giải bơi về giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946 - 22/5/2023). Xây dựng và kiện toàn Đội xung kích phòng chống thiên tai. Triển khai công tác tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn cho các đội xung kích và cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố.
   Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã sẽ ban hành và phổ biến kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2023 đến cán bộ công nhân viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn nắm rõ để chủ động tham gia. Tiến hành kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công xây dựng, sửa chữa các công trình thủy lợi, hồ chứa, đê kè, công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành đưa vào sử dụng an toàn trước mùa mưa bão năm 2023. Qua đó, góp phần chủ động trong công tác ứng phó và giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra, góp phần vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Thành phố.
Thanh Loan (Phòng Văn hóa Thông tin TP Huế)