Thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng, Khẩu hiệu và Mô phỏng ứng dụng điện tử của Bộ pháp điển Việt Nam”
30/10/2023 11:08:14 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện Kế hoạch công bố Bộ pháp điển Việt Nam, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”. Cuộc thi nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới Lễ công bố Bộ pháp điển Việt Nam, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2023. Thông qua Cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn tăng mức độ nhận diện, hiểu biết của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về Bộ pháp điển và phát huy giá trị khai thác, sử dụng Bộ pháp điển - sản phẩm chính thức của Nhà nước do các bộ, ngành thực hiện, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật Việt Nam.
   Theo đó, Cuộc thi khuyến khích đa dạng các đối tượng tham gia mọi nghề nghiệp, vị trí, độ tuổi, giới tính, địa lý, trình độ...; Phát huy trí tuệ cá nhân và tập thể trong cộng đồng, xã hội, bảo đảm tính tự nguyện và tự do sáng tạo của các đối tượng tham gia. Các nội dung triển khai, đề xuất bám sát nội dung, ý nghĩa, vai trò, giá trị của Bộ pháp điển Việt Nam và tuân thủ quy định về phổ biến, giáo dục pháp luật và sở hữu trí tuệ. Đối tượng dự thi là các cá nhân, tập thể có khả năng sáng tạo Biểu trưng (LOGO) hoặc Khẩu hiệu (SLOGAN) hoặc Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) và tự nguyện đăng ký tham gia dự thi trong phạm vi toàn quốc. Người tham gia có thể dự thi theo cá nhân hoặc tập thể bằng hình thức gửi bài trực tiếp hoặc trực tuyến về Bộ Tư pháp. Mỗi tác giả/nhóm tác giả được dự thi tối đa 02 tác phẩm/01 nội dung thi. Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi một trong các nội dung hoặc toàn bộ các nội dung sau: Biểu trưng (LOGO) hoặc Khẩu hiệu (SLOGAN) hoặc Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam. Trong đó, tác phẩm dự thi bảo đảm các yêu cầu:
   Về ý tưởng, đối với LOGO hoặc SLOGAN: Tác giả/nhóm tác giả được tự do triển khai các ý tưởng, bảo đảm tác phẩm dự thi có tính khái quát và tính hình tượng cao, thể hiện được ý nghĩa, vai trò, nội dung, giá trị sử dụng của Bộ pháp điển.
  Một tác phẩm dự thi phải đáp ứng các yêu cầu sau:
   Đối với LOGO: Tác phẩm dự thi phải có LOGO được thiết kế vẽ tay hoặc trên máy tính một cách đồng nhất, hài hòa tạo thành một chỉnh thể trên cùng trang giấy A4 (trình bày khổ ngang hoặc dọc). Bản thuyết minh ý tưởng LOGO được đánh máy, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, nội dung ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ tiếng Việt.
   Đối với SLOGAN: Tác phẩm dự thi phải có SLOGAN tối thiểu 08 từ, tối đa 20 từ và Bản thuyết minh ý tưởng SLOGAN được đánh máy, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, nội dung ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ tiếng Việt.
   Đối với APP: Tác phẩm dự thi có thể thể hiện một trong 02 dạng sau: Bản thiết kế vẽ tay hoặc trên máy tính Mô phỏng ứng dụng (có thể kèm theo bản giải thích ngắn gọn); hoặc Bản viết thuyết minh chi tiết mô tả Ứng dụng (không giới hạn độ dài).
   Bản thiết kế hoặc bản thuyết minh đều phải thể hiện cơ bản: Các thành phần của Ứng dụng; Bố cục của Ứng dụng; Các tính năng, tiện ích trong Ứng dụng và các thành tố khác nhằm làm rõ nội dung Ứng dụng. Ngôn ngữ thể hiện và ngôn ngữ của Ứng dụng là Tiếng Việt.
   Tác giả/nhóm tác giả nộp tác phẩm dự thi qua địa chỉ hộp thư điện tử: banbientapphapdien@moj.gov.vn. Tiêu đề thư điện tử ghi rõ: Tên tác giả/nhóm tác giả - Liên hệ - Bài dự thi LOGO, SLOGAN/APP Bộ pháp điển. Ví dụ: Nguyễn Thị A - 09x.xxx.xxxx - Bài dự thi APP Bộ pháp điển.
   Hình thức gửi trực tiếp: Tác giả/nhóm tác giả nộp tác phẩm dự thi đến địa chỉ: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, số 60 phố Trần Phú - phường Điện Biên - quận Ba Đình - thành phố Hà Nội. Tiêu đề thư ghi rõ: Tên tác giả/nhóm tác giả - Liên hệ - Bài dự thi LOGO, SLOGAN/APP Bộ pháp điển. Ví dụ: Nguyễn Thị A - 09x.xxx.xxxx - Bài dự thi APP Bộ pháp điển.
   Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 05/11/2023.
Phòng Tư pháp thành phố Huế