Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 - Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình
25/06/2024 9:23:12 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và không ngừng phát triển với những giá trị chuẩn mực tốt đẹp, đậm bà bản sắc dân tộc, đó là lòng yêu nước, yêu quê hương, hiếu nghĩa, thủy chung, cần cù, sáng tạo, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách, không ngừng vươn lên để tồn tại và phát triển, những truyền thống quý báu đó đã được gia đình Việt Nam vun đắp, phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là nơi duy trì nòi giống, tạo nguồn lực cho sự phát triển đất nước; là môi trường quan trọng hình thành nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách của con người, nơi lưu giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, đồng thời cũng là nơi chống lại sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
   Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác Hồ khẳng định:“Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Theo lời Bác, ngày 28 tháng 6 năm 2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: Lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây thật sự là cơ hội để mỗi chúng ta, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đoàn thể, địa phương đề cao trách nhiệm trong việc chăm lo xây dựng gia đình, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sự phát triển của gia đình để mỗi gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội.
    Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, công tác gia đình nói chung và phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng trên địa bàn thành phố Huế đã được các cấp, các ngành, đoàn thể và UBND các phường, xã quan tâm chú trọng đẩy mạnh và triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, chính sách pháp luật pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện một cách đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, có sức lan tỏa đến người dân, qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, nắm rõ được các hành vi vi phạm về bạo lực gia đình, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân và cộng đồng xã hội trong việc phòng, chống bạo lực gia đình, tiến tới xây dựng gia đình hoà thuận, văn minh, tiến bộ và hạnh phúc.
    Phòng Văn hóa và Thông tin đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trong Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6)… trên hệ thống Cổng thông tin điện tử Thành phố, chỉ đạo trạm truyền thanh 36 phường, xã tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương; phát động tổ chức “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” vào lúc 17h-19h ngày 28/6/2024 nhân Ngày Gia đình Việt Nam, đồng thời treo pano, cờ thả trên hệ thống các trục đường chính trung tâm thành phố.
 
    Ngoài ra, định kỳ 1 tháng 1 lần, Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố chuyển  tạp chí đời sống văn hóa về các phường, xã (do Cục Văn hóa Cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp). Mỗi tổ dân phố đều có “Sổ tay công tác gia đình”, “Văn bản Quản lý Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa và gia đình”; “Sách hỏi, đáp về phòng, chống bạo lực gia đình”… phát cho cán bộ văn hóa xã hội, trạm truyền thanh các phường, các câu lạc bộ xây dựng các mô hình điểm để tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, hạn chế tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình, tiến tới xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc.
   Trạm truyền thanh các phường, xã ngoài việc tiếp âm của hệ thống truyền thanh Thành phố, các đơn vị đã chủ động xây dựng chuyên mục, biên tập tin bài và tăng cường thời lượng phát sóng 5 buổi/tuần về các phóng sự có nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về gia đình, giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng ứng xử trong gia đình; phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản liên quan.
   Bên cạnh đó, Thành phố đã lồng ghép triển khai các hoạt động Công tác gia đình vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đưa phong trào có bước phát triển mới cả về lượng và chất. Các nội dung phong trào đã góp phần phát huy dân chủ cơ sở, ổn định chính trị, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Nhờ thực hiện tốt công tác gia đình, số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố ngày càng có xu hướng giảm. Trong năm 2023, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92,2%; tỷ lệ hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đạt 92,8%; tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt 97%.
   Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2024, UBND Thành phố phát động tuyên truyền với chủ đề: “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” nhằm đề cao những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình, đó là tình cảm của ông bà, cha mẹ, con cháu, vợ chồng, anh em, tôn kính bậc sinh thành, yêu thương chăm sóc con trẻ. Để Ngày gia đình Việt Nam 28/6 trọn vẹn và ý nghĩa, mỗi gia đình hãy tổ chức những bữa cơm sum họp để các thành viên trong gia đình có thể ôn lại truyền thống nề nếp gia phong là điều cần thiết và ý nghĩa hơn bao giờ hết, qua đó gắn chặt tình cảm các thành viên với nhau, từng bước đưa “Ngày Gia đình Việt Nam 28/6” vào cuộc sống, trở thành ngày hội lớn trên mọi miền Tổ quốc, một nét đẹp văn hóa – nơi mà tình yêu thương và chia sẻ được tôn vinh, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, đong đầy tình yêu thương, để mỗi gia đình trở thành nền tảng vững chắc của xã hội như lời Bác dạy.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>